Ochrana údajov

Predávajúci prehlasuje, že všetky poskytnuté osobné údaje, ktoré získal prostredníctvom svojej webovej stránky handmadedesign.sk použije iba na uskutočnenie plnenia zmluvy s kupujúcim vrátane realizácie platobného styku vzťahujúceho sa na predmet plnenia a jeho doručenia a nebudú zverejnené, či poskytnuté tretej osobe okrem orgánov verejnej moci pri výkone ich právomocí vyplývajúcich zo zákona a okrem orgánov územnej samosprávy alebo orgánov štátnej správy pri overovaní pravdivosti poskytnutých osobných údajov, ak ide o doručovanie tovaru na dobierku. 


2. Osobné údaje, ktoré sú poskytnuté kupujúcim predávajúcemu za účelom splnenia objednávky, a to v rozsahu: 
a) akademický titul, 
b) meno, 
c) priezvisko, 
d) adresa dodania, 
e) telefónne číslo, 
f) adresa elektronickej pošty, 
sú zhromažďované, spracovávané a uchovávané v súlade so zákonom č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, teda na základe súhlasu na zhromažďovanie a spracovanie uvedených osobných údajov, a to na dobu vedenia a uchovávania účtovnej dokumentácie predávajúceho podľa osobitných predpisov (najmä podľa zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov a zákona č. 395/2002 Z.z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov), pričom kupujúci súhlasí, aby osobné údaje, ktoré poskytol predávajúcemu, boli v prípade zasielania tovaru na dobierku, ak to predávajúci uzná za vhodné, teda v prípade pochybnosti o ich pravdivosti, preverené na orgáne územnej samosprávy, teda najmä na obci, ktorá je označená v adrese dodania, príp. v príslušnom orgáne štátnej správy, teda najmä v evidencii obyvateľstva Ministerstva vnútra Slovenskej republiky. 


3. Osobné údaje, ktoré sú poskytnuté kupujúcim predávajúcemu za účelom prieskumu záujmu o ponúkaný tovar predávajúceho v inom prevedení, najmä v inej farbe, použitého materiálu, príp. v iných rozmeroch, a to v rozsahu: 
a) akademický titul, b) meno, c) priezvisko, d) adresa dodania, e) telefónne číslo, f) adresa elektronickej pošty, sú zhromažďované, spracovávané a uchovávané v súlade so zákonom č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, teda na základe súhlasu na zhromažďovanie a spracovanie uvedených osobných údajov, a to: - v prípade realizácie plnenia uzatvorením kúpnej zmluvy na dobu vedenia a uchovávania účtovnej dokumentácie predávajúceho podľa osobitných predpisov (najmä podľa zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov a zákona č. 395/2002 Z.z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov). - v prípade nerealizácie plnenia neuzatvorením kúpnej zmluvy na dobu troch rokov od poskytnutia týchto údajov alebo dňom doručenia písomného vyjadrenia nesúhlasu s týmto spracovaním osobou, ktorej sa predmetné osobné údaje týkajú resp. jej zástupcom na základe plnomocenstva, zo zákona, či na základe rozhodnutia súdu. 


Všetky údaje našich klientov sú zabezpečené proti zneužitiu, nakoľko sú uchovávané na serveroch vyhradených iba pre hore uvedenú osobu.  Servery nie sú pripojené do verejnej internetovej siete, takže nemôže dôjsť k ich neoprávnenému získaniu treťou stranou.

Vaše osobné údaje, ktoré uvediete pri nákupe sú úplne dôverné a v žiadnom prípade nebudú poskytnuté tretím stranám. Osobné údaje budú použité len pre nevyhnutné úkony spojené s vybavením objednávky.

Na písomnú/elektronickú  žiadosť zákazníka budú osobné údaje z databázy vymazané a prevádzkovateľ  elektronického obchodu ich nebude ďalej spracovávať.

 

Súbory cookie
S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie tejto webovej lokality ukladáme niekedy na vašom zariadení malé dátové súbory, tzv. cookie. Je to bežná prax väčšiny veľkých webových lokalít.

Čo sú súbory cookie?
Súbor cookie je malý textový súbor, ktorý webová lokalita ukladá vo vašom počítači alebo mobilnom zariadení pri jej prehliadaní. Vďaka tomuto súboru si webová lokalita na určitý čas uchováva informácie o vašich krokoch a preferenciách (ako sú prihlasovacie meno, jazyk, veľkosť písma a iné nastavenia zobrazovania), takže ich pri ďalšej návšteve lokality alebo prehliadaní jej jednotlivých stránok nemusíte opätovne uvádzať.

Ako používame súbory cookie?
Tieto webstránky používajú súbory cookies na zapamätanie si použivateľských nastavení, pre lepšie prispôsobenie reklám záujmom návštevníkov a pre nevyhnutnú funkcionalitu webstránok.

Ako kontrolovať súbory cookie ?
Súbory cookie môžete kontrolovať alebo zmazať podľa uváženia – podrobnosti si pozrite na stránke aboutcookies.org.  Môžete vymazať všetky súbory cookie uložené vo svojom počítači a väčšinu prehliadačov môžete nastaviť tak, aby ste im znemožnili ich ukladanie. V takomto prípade však pravdepodobne budete musieť pri každej návšteve webovej lokality manuálne upravovať niektoré nastavenia a niektoré služby a funkcie nebudú fungovať.

Ako odmietnuť používanie súborov cookie ?
Používanie súborov cookie je možné nastaviť pomocou Vášho internetového prehliadača. Väčšina prehliadačov súbory cookie automaticky prijíma už vo úvodnom nastavení.

Súbory cookies môžete odmietnuť alebo v prípade potreby vymazať. Pokyny, ako to urobiť nájdete v sekcii „Pomocník“ vášho webového prehliadača, prípadne môžete navštíviť webovú stránku www.AllAboutCookies.org.

Pamätajte, že ak odmietnete používanie súborov cookies budete môcť aj naďalej navštevovať naše webové stránky, ale niektoré funkcie nemusia fungovať správne. Používaním tejto webovej stránky súhlasíte, že do Vášho zariadenia môžeme umiestniť jednotlivé súbory cookies.